Skip links

Wat doen en betekenen wij voor u en uw gebouw

Je kan maar adviseren en oplossingen aanreiken als je weet wat er aan de hand is. Wij gaan eerst intensief metingen uitvoeren op verschillende tijdstippen om de hoeveelheid vervuiling te meten. Welke gassen, stofdeeltjes die op welk moment verhoogd zijn.

Meten van Formaldehyde

Formaldehyde (molecuulformule H 2 -C = 0; CAS-nummer 50-00-0) is een kleurloos gas, brandbaar en zeer reactief bij kamertemperatuur. Formaldehyde kan ook in de handel worden verkregen als een 30-50% (in gewicht) waterige oplossing, bekend als formaline.

Formaldehydebronnen in binnenomgevingen omvatten: meubels en houten producten die op formaldehyde gebaseerde harsen bevatten zoals spaanplaat, multiplex en vezelspaanderplaten van gemiddelde dichtheid; isolatiemateriaal (in de vroege jaren 80 was isolatie van ureumformaldehyde-schuim een ​​belangrijke bron van vervuiling binnenshuis); textiel; doe-het-zelfproducten zoals verven, behang, lijmen, kleefstoffen, vernissen en lakken; huishoudelijke reinigingsproducten zoals detergenten, ontsmettingsmiddelen, weekmakers, tapijtreinigers en schoenenproducten; cosmetica zoals vloeibare zepen, shampoos, nagellakken en nagelverharders; elektronische apparatuur, waaronder computers en kopieermachines; en andere consumentenartikelen zoals insecticiden en papierproducten.

Meten van BTEX

Veel monitoringprojecten vereisen monitoring van vluchtige organische stoffen (VOC’s). VOS is een verzamelterm voor organische verbindingen, die een hoge dampspanning hebben en gassen worden bij omgevingsdruk en -temperaturen.

“Vluchtige organische stoffen” worden vaak gemonitord omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan fotochemische smog. Velen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van de mens, met verschillende als kankerverwekkend geclassificeerd. De belangrijkste bronnen van VOS zijn industriële processen (met name oplosmiddelen), voertuigemissies, verdampingsverlies door opslag van benzine en zelfs natuurlijke bronnen zoals bosbranden.

WAT IS BTEX?

Vaak kiezen mensen ervoor om een ​​groep VOS te meten, gezamenlijk bekend als BTEX, bestaande uit benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (vaak uitgedrukt als totale xylenen (m + p). De BTEX-aanduiding is in populariteit toegenomen, omdat ze eenvoudig samen kunnen worden gecontroleerd en een goed beeld geven van VOC’s en aanwezig zijn in de meeste stedelijke gebieden en gebouwen.

BTEX wordt gemeten in zowel omgevings- toepassingen als industriële gezondheids- en veiligheidstoepassingen.

Meten van biocontaminatie, sporen, schimmels,...

CORIOLIS MICRO – LUCHTMONSTERNEMER

 Onze Coriolis μ is een Biologische lucht sampler voor de kwaliteitscontrole van bio-contaminaties die compatibel is met alle analysemethoden dankzij de vloeistofuitvoer.
Op basis van een cyclonale technologie, gecombineerd met een hoge luchtstroomsnelheid, biedt Coriolis μ de meest efficiënte deeltjesinzameling in 10 minuten. Biologische deeltjes zoals toxinen, virussen, bacteriën, schimmels, pollen en sporen worden verzameld en geconcentreerd in een vloeistof die klaar is om te worden geanalyseerd met microbiologische en cellulaire en moleculaire biologiemethoden. Deze stalen moeten worden geanalyseerd in een labo.

Meten van RADON

Radon (Rn) is een edelgas dat wordt geproduceerd door het radioactieve verval van radium, dat voorkomt in uraniumertsen, fosfaaterts en een aantal veel voorkomende mineralen. Het is een onzichtbaar, geurloos en smaakloos gas dat door de grond sijpelt en in de lucht diffundeert. Omdat het inert is, vormt radon zelf geen gevaar. Het ondergaat echter een radioactief verval dat een reeks van kortstondige nakomelingen voortbrengt, vaak dochters genoemd, die alfa-, bèta- of gammadeeltjes kunnen uitzenden en elektrisch geladen zijn en zich gemakkelijk hechten aan deeltjes die door de lucht worden aangevoerd. Alfa- deeltjes kunnen slechts een korte afstand afleggen en kunnen niet door je huid heen. Beta-deeltjes kunnen je huid binnendringen, maar ze kunnen niet helemaal door je lichaam gaan. Gammastraling kan echter helemaal door je lichaam gaan.

De straling die vrijkomt tijdens het proces van verval gaat over in longweefsel en veroorzaakt longschade. Er is zeer beperkte informatie over de vraag of radongas de huid kan binnendringen, maar sommige radon kunnen door de huid gaan als u zich wast in water dat radon bevat. Langdurige blootstelling aan radon en radon dochters in de lucht verhoogt uw kansen op het krijgen van longkanker. Wanneer de blootstelling hoog is, kunnen niet-kankerziekten zoals verdikking van bepaalde weefsels van de longen voorkomen. Dit gebeurt meestal binnen enkele dagen of weken na blootstelling aan radon. Kanker ten gevolge van blootstelling aan radon duurt enkele jaren voordat effecten zichtbaar worden. Dit is bekend uit studies van werknemers die zijn blootgesteld aan radon in mijnen, voornamelijk uranium mijnwerkers, en uit tests op laboratoriumdieren. Het is niet bekend of radon andere gezondheidseffecten veroorzaakt dan de longen.

Meten van vochtigheid, temperatuur met slimme mobiele pods

AQMesh-pods meten belangrijke vervuilers in de lucht, zowel binnen als buiten, met behulp van de beste kleine sensortechnologie in combinatie met gegevensverwerking die is afgeleid van uitgebreide wereldwijde vergelijkingen met referentiegegevens.

AQMesh is het enige commercieel verkrijgbare en bewezen goedkope systeem voor het bewaken van de luchtkwaliteit. Het product combineert een robuust hardware-platform met de nieuwste sensortechnologie en GPRS-communicatie, cloudgebaseerde gegevensverwerking en veilige online toegang.

Kenmerken & Voordelen

  • Meet gassen NO, NO2, NOx, O3, CO, SO2
  • Meet fijnstof-deeltjes PM1, PM2.5, PM10 en TPC
  • Meet ook % RV, temperatuur, atmosferische druk en ruis

Onmiddellijke effecten van slechte luchtkwaliteit

Sommige gezondheidseffecten kunnen zich voordoen kort na een enkele blootstelling of herhaalde blootstelling aan een verontreinigende stof. Deze omvatten irritatie van de ogen, neus en keel, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Dergelijke onmiddellijke effecten zijn meestal kortdurend en behandelbaar. Soms elimineert de behandeling eenvoudig de blootstelling van de persoon aan de bron van de vervuiling, als deze kan worden geïdentificeerd. Snel na blootstelling aan sommige verontreinigende stoffen in de binnenlucht kunnen symptomen van bepaalde ziekten zoals astma opduiken.

Productiviteit

Kantoorproductiviteit 10% verbeteren door het meten en verbeteren van luchtkwaliteit
Als we uw luchtkwaliteit op kantoor of in uw gebouw kunnen identificeren en kwantificeren, dan kunnen we ook de oorzaak vaststellen. Indien de oorzaak gekend is dan is een oplossing nabij. Een productiviteitsverhoging van 10% bij uw medewerkers is een meer dan behoorlijk ROI door een betere luchtkwaliteit.

Contacteer ons voor een gepersonaliseerde oplossing