Skip links

LUCHT KWALITEIT IN GEBOUWEN

wij meten, analyseren en adviseren over luchtkwaliteit

binnenluchtkwaliteit kantoor

Vochtigheid

Stofmijtpopulaties en schimmelsporen nemen toe naarmate de luchtvochtigheid toeneemt.

Ozone

Ozon wordt geproduceerd door printers, fotokopieën en UV-lampen.

Aromatische koolwaterstoffen

BTEX is een acroniem dat verwijst naar een kleine groep aromatische koolwaterstoffen, met name benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen

CO, CO2, NO2

Koolstofdioxide is een bijproduct van menselijke activiteit, omdat dit wordt uitgeademd.

Bronnen van koolmonoxide komen voor in ketels, wegverkeer en lekkende schoorstenen.

Formaldehyde

Potentiële bronnen van formaldehyde komen van meubels, bouwproducten, vooral sommige soorten isolatie.

Meten, monitoring en analyse is erg belangrijk om gezondheidsproblemen te voorkomen in gebouwen

+10% productiviteit met gezonde lucht

Effecten luchtkwaliteitsproblemen in commerciële gebouwen

Overmatig ziekteverlof

Verminderde productiviteit

Ontevredenheid medewerkers

Problemen elektronica

Lucht kwaliteitsproblemen

Experts benadrukken het belang van comfortabele werkomgevingen, maar luchtkwaliteit wordt vaak genegeerd. Binnenverontreinigende stoffen zijn van invloed op klanten en medewerkers en op items die zijn opgeslagen in de werkruimte. Slechte luchtkwaliteit is gekoppeld aan hogere aantallen ziekteverzuim en verminderde productiviteit.

Vochtigheid

Als de luchtvochtigheid te hoog is, kunnen schimmel en meeldauw floreren.

Sick building syndrome

Dit is een groot probleem bij kantoormedewerkers. Het veroorzaakt veel  gezondheidsproblemen.

Het goede nieuws...

Hoewel de factoren die de kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloeden talrijk zijn, is het goede nieuws dat de meeste binnenmilieuproblemen gemakkelijk en goedkoop kunnen worden voorkomen of gecorrigeerd door het toepassen van gezond verstand en waakzaamheid van iedereen in het gebouw. Succes hangt af van coöperatieve acties die worden ondernomen door gebouwbeheer en werknemers om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren en te handhaven. Door kennis te maken met de kwaliteit van de binnenlucht, bevinden huurders en gebruikers zich in een goede positie om gebouwmanagers te helpen een comfortabele en gezonde bouwomgeving te behouden.

Binnenlucht kwaliteit 2 tot 10 maal slechter dan buitenlucht!
Binnenluchtkwaliteit is gerangschikt als één van de top vijf van milieurisico's voor de volksgezondheid. Uit EPA-studies blijkt dat luchtverontreinigende stoffen in de lucht over het algemeen 2 tot 10 keer groter zijn dan verontreinigingsniveaus buitenshuis. In sommige gevallen was de luchtvervuiling binnenshuis 100x groter.

Wij leveren de oplossing

Wij meten, analyseren en advisren de beste oplossing voor de indoor lucht kwaliteit.

Laat ons u helpen